Main menu:

 

ОТЗИВИ НА ПАЦИЕНТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА АЛЕРГИИ С BICOM®

За възможностите на апаратите BICOM® говорят следните случаи от практиката на д-р Костадинова (Македония) и

д-р Галина Димова (България):

Младеж на 17 години. Страда от алергия към дома­шен прах, акари, полени, мляко и пшеница. Открито е наличие на тежки метали. Задух. Парене в очите. Хрема. Силна кашлица. Лекувал се е с 5-6 лекарства по препоръка на различни лекари без особен резул­тат. След тестване с BICOM му е назначен двусед­мичен индивидуален хранителен режим. Още след първия месец прилагане на BICOM терапията със­тоянието му се подобрява много и преустановява приемането на лекарствата. Пристъпите се прека­ратяват напълно. За затвърждаване на резултата е прилагал BICOM терапията още няколко месеца.

Жена на 40 години. Сложен случай. Алергия към мляко, пшеница, домашен прах, акари, хляб и пи­лешко месо. Наличие на тежки метали. Има тежки обриви и силно подпухване. Страда и от анемия. В продължение на една година са правени опити да се излекува с лекарства. След тестване с BICOM апарат е назначен двуседмичен индивидуален хра­нителен режим.. За три месеца лечение с BICOM алергията и анемията са премахнати. Още след третия сеанс е получила чувствително подобре­ние и е спряла приемането на лекарства. Ще се лекува още 3 месеца за затвърждаване на резул­татите.

Момиченце на 3 години и 6 месеца. През последните 2 години четири пъти е преболеду­вало бронхопнев­мония. Приемало е много лекарства. Имало е отичане на цялото тяло. След 3 месеца терапии с BICOM вече не приема ле­карства, няма ото­ци и се чувства отлично.

Жена на 62 години. От 20 години стра­да от тежка астма и през последните няколко години поч­ти всяка втора нощ й е оказвана бърза помощ с инжекции, тъй като е изпадала в безсъзнание. Търси­ла е помощ при много лекари в различни лечебни заведения. От около 40 дена се лекува с BICOM. Назначен й е дву­седмичен индивидуален хранителен режим. В този период само два пъти е имало инжекции през първата седмица от лечението и след това вече няма. Приема и лекарства. Вече един месец няма инжекции и се чувства много по-добре.

Момченце на 2 години и половина. От рождение има екзема по лицето. Често се появява кашли­ца. Отслабен имунитет. Лекувано без особен ре­зултат. BICOM тест, двуседмичен индивидуален хранителен режим и три терапии с BICOM довеж­дат до пълното изчезване на екземата. Лечението продължава до пълно ста­билизиране.

Момиченце на 8 години. Страда от брон­хит от малка. Непрекъснато кашля. Не­прекъснато приема сиропи срещу кашлица. Алергично зачервяване на цялото лице от бебе. Непрекъснати отоци. Носът винаги е запушен от хрема. Тестът с BICOM показва наличие на тежки метали, непоносимост към домашен прах, акари, тревни полени и житен полен. След двуседмичен индивидуа­лен хранителен режим два месеца се лекува с BICOM. Вече не приема сиропи срещу каш­лица и няма хрема. След втората седмица от лечението отоците изчезват. Алергич­но зачервяване на лицето няма.

Момиче на 21 години. На 9 годиш­на възраст е излекувана с помощта на BICOM апа­рат от алер­гия. 11 годи­ни след това отново тър­си помощта на д-р Костадинова с оплакване от мигреноз­но главоболие. Два сеанса с апарата BICOM са достатъчни мигрената да се премахне.

Госпожа на 50 години. Страда от продължителна кашлица, вариращо кръвно налягане, усещане за подуване в цялото тяло. Тестът с BICOM апа­рат показва непоносимост към мляко, захар, пилешко и свинско месо. Алер­гия към домашен прах, акари, тревни и дървесни полени. Наличие на тежки метали. Назначен й е двуседмичен ин­дивидуален хранителен режим. Кашли­цата спира напълно още след третия сеанс с апарата BICOM. Четиридесет и пет дневно лечение е достатъчно за почти пълното премахване на нейните оплаквания.

Момче на 13 години. Страда от кашлица, хрема, влошен апе­тит и често боледу­ва от вирусни и бак­териални инфекции. BICOM тестът опре­деля подходящия дву­седмичен хранителен режим. Следват три месеца терапии с BICOM. Вече трета година няма посоче­ните оплаквания.

Момче на 16 годи­ни. Страда от обриви и кашлица. BICOM те­стът показва алергия към домашен прах и акари, тревни полени и жито. След провеждане­то на двуседмичен хра­нителен режим и някол­ко терапии в период от 3 седмици резултатите са отлични. Обривите и кашлицата се премах­ват напълно.

Момиченце на 2 години. Цялото тяло е в об­риви. Често кашля. Тестът с BICOM показва алергия към лекарства и непоносимост към мляко, пшеница, шоколад, грах, сусам, патла­джан, малини, къпини, ягоди, боровинки и киви. След една седмица диета и терапия с BICOM симптомите отпадат напълно. Лечението продължава.

Майката на този ученик разказва:

„За първи път се разболя на три ме­сечна възраст. До­като навърши година и половина беше не­прекъснато с брон­хити и пневмонии. Направихме всички нужни изследвания и никъде не се показа, че е алергичен. Кога­то дойдохме при д-р Блага се установи, че е алергичен към повече от 20 субстанции. Най-важна беше алергията към мляко, тък като той беше още бебе и трябваше да му даваме мляко. За 11 месеца излекувахме повечето от алергиите и то много добре. Кога­то детето беше на година и половина завършихме лечени­ето и мога да кажа, че до сега никога не е имал тези пробле­ми. Нито сме ходи­ли на лекар, нито е имал пневмония. От вируси е страдал толкова, колкото и другите деца. Про­блемите с пневмо­ниите свършиха още когато идвахме тук. Аз съм предо­волна от това. Разбира се, човек трябва да е упорит и да направи терапиите както д-р Благица пре­поръчва. Много и благодаря!“

Момченце на 2 го­дини. Страда от за­дух. BICOM тестът посочва алергия към домашен прах, акари и някои храни. Още след третата ле­чебна процедура за­духа изчезва.

Момиченце на 6 години. Детето е лекувано от невро­дерматит и чести кашлици. Има екзе­ма по ръцете и по лицето. Тестване­то с BICOM показва алергия към мляко, домашен прах, акари, мухъл и тревни по­лени. В началото на лечението е спазвало хранителен режим, след което е лекувано с апарат BICOM в про­дължение на 1 година. Още след втория месец лечение симптомите изчезват. Сега момиче­то е на 17 години и не е имало оплаквания от­тогава.

Момче на 17 го­дини. Страда от кашлица, хрема, кихане. Приема много лекарства. Тестът с BICOM показва алергия към домашен прах, акари, мухъл, вла­га, жито, тревни и дървесни полени. Още след първия месец лечение с BICOM симпто­мите отслабват много и спира при­емането на лекар­ства.

Жена на 31 години. Има силно затруднено ди­шане. В продължение на месеци на всеки два часа използва инхалатор. Чувства се отпаднала от безсънието. Приема доста лекарства без добър ефект. Тестът с апарата BICOM показва алергия към полени, домашен прах, акари и към промяна на времето. Като следствие от приемането на много лекарства се е появила кандида. Проведен е двуседмичен хранителен режим и два сеанса с BICOM през следващата седмица, което е дос­татъчно да изчезнат симптомите. Тя спира да приема лекарства и да ползва инхалатор. Диша­нето се нормализира. За стабилизиране на със­тоянието се провеждат още няколко терапии през следващия месец.

Мъж на 36 години. Страда от алергия-кихане, сърбежи по кожата, непоносимост към някои храни. Чести бронхити. Разбрал за д-р Благица Костади­нова от неин пациент, който вече 5 години след нейното лечение не страда от алергия. Господина има проблеми с кръвната захар, с обмяната на ве­ществата, триглицериди. След четвъртия сеанс с BICOM около 80 % от проблемите се премахват. Един месец след началото на лечението всички показатели на кръвта се нормализират. Изчезват проблемите с алергията.

Момче на 9 го­дишна възраст. Тежко дишане. За­дух. Диагноза аст­ма. Единият от ро­дителите му също страда от астма. В продължение на години детето е лекувано по болни­ци с инжекции и ин­халатори. С BICOM е лекувано година и половина. Сега е на 24 години и от 13 години няма тези оплаквания. Всяка година на 8-ми март и за Нова година се вижда с д-р Костадинова за да й честити празниците.

Пациентка на 37 годи­ни. Търси по­мощ от д-р Костадинова поради силни болки и из­кривяване на гръбначния стълб. Раз­очарована е от 5 годишно безуспешно лекуване на различни места. През по­следната година е със силно влошено състояние. След третия сеанс с апа­рата BICOM има чувствително подо­брение, а след още два сеанса болки­те напълно се премахват и вече трета година няма никакви оплаквания.

Момиче на 8 години. Страда от анемия и чести бронхити. Тест­ването с BICOM пома­га да се открие алер­гия към мляко и полени. Детето е лекувано с BICOM в продължение на 3 месеца. Вече 10 години няма предишни­те оплаквания.

Момченце на 3 години. Стра­да от постоянна кашлица, хре­ма, задух и липса на апетит. След двумесечно лечение с апарата BICOM симптомите изчезват напълно и вече 7 го­дини не са се появявали.

Момиченце на 10 годи­ни. Страда от анемия, влошен апетит, чести настинки. Проведен е двуседмичен храните­лен режим след тест­ване с BICOM апарат. През следващите два месеца са направени ня­колко терапии с апарат BICOM. Напълно са пре­махнати посочените оплаквания.

26 годишен мла­деж. Често боледува. Страда от кашлица и запушен нос. Тестът с BICOM апарата по­мага да се открие алергия към мухъл, домашен прах и ака­ри. Проведен е дву­седмичен хранителен режим, след което в продължение на ме­сец са направени ня­колко терапии с BICOM. Пациентът има силно подобрение, а след петмесечно лечение оплак­ванията отпадат напълно.

Момиченце на 3 години. Страда от гнойна ангина с почти непре­къснато повишена температура. По указание на лекарите приема едно­временно няколко лекарства. Почти всяка седмица й предписват нови антибиотици и инжекции. Тестът с апарата BICOM показва алергия към домашен прах, акари, животинска козина и мляко. Открито е наличие на тежки метали. След спазването на двуседмичен индивидуален хра­нителен режим започват терапии с апарата BICOM и след петата седмица състоянието й е чувстви­телно подобрено и стабилизирано. Медикаментозната терапия е пре­късната. Детето се чувства от­лично.

Мъж на 65 го­дини. Страда от оток на Квинке и обриви по кожата. В продължение на години е лекуван с медикаменти без особен резултат. След тестването с BICOM e прове­ден двуседмичен хранителен режим. Следващия месец са направени ня­колко сеанса с апа­рат BICOM. Обри­вите отшумяват. Отоци не са се появявали. Лечени­ето продължава.

Жена на 25 го­дини. От няколко месеца страда от много силна непрес­танна кашлица и стягане в гърдите. Лекувана е неус­пешно от различни лекари. След теста с BICOM е проведен двуседмичен храни­телен режим. От­крита е и алергия към домашен прах, акари и полени. След третия сеанс с BICOM оплаква­нията се премах­ват напълно.

Момче на 10 го­дини. Страда от мигренозно главо­болие от 3 години. Силното главоболие, съпътствано от га­дене и повръщане, се появява 2-3 пъти седмично. Лекувано е с лекарства, някои от които се вливат венозно. В престиж­ни клиники са напра­вени всички възмож­ни изследвания. Не е открита причината за мигрената и не е предписано ефективно ле­чение. Направен е тест с BICOM и след дву­седмичен индивидуален хранителен режим през 3-4 дена са проведени няколко терапии с BICOM. През следващия месец е имал само един мигренозен пристъп. Предстоят още няколко сеанса с BICOM.

Дете на 3 годинки. Още от раж­дането си има силна кашлица, хре­ма и често повишава температу­ра. Лекувано е с много лекарства. Непрекъснато го водят по лекари. BICOM тестът при д-р Костадино­ва показва непоносимост към мляко и захар и алергия към домашен прах, акари, мухъл, дървесни и житни по­лени. Детето е много нервно пора­ди наличието на тежки метали в организма. След провеждането на двуседмичен индивидуален храните­лен режим и триседмична терапия с апарата BICOM детето е чувстви­телно подобрено. През следващата една година периодично се правят терапии с BICOM и през този пери­од от време детето не е боледува­ло и не е водено на друг лекар.

„Преди 8 години имах големи проблеми с кожата и гър­дите, белите дробове, синусите и цялостната нервна система. Разбрах за д-р Благица Костадинова, която имаше прекрасна апаратура, с която ми помогна. Лече­нието беше малко по-дълго, но успешно. Освободих се от всички болки, и вече 8 години ги няма. Много съм доволна и то не само аз, но и много мои приятели, които изпра­тих при докторката.“

Мъж на 40 години. Пушел е по около 40 цигари дневно в продължение на години. Идва при д-р Кос­тадинова с оплакване от задух и тежест в гър­дите. Проведени са 7 терапии с BICOM, насочени срещу желанието за тютюнопушене. Напълно се премахва желанието за пушене и проблемът с ди­шането. Вече 2 години няма желание да пуши и не се оплаква от задух.

Момченце на 3 години. Страда от кашлица, сълзене в очите, хрема и бронхит. Откакто е родено, непре­къснато приема лекарства. Тестът с BICOM апарат показва наличие на тежки метали, непоносимост към мляко и алергия към полени, домашен прах и акари. Назначен е двуседмичен индивидуален хранителен режим. Пър­вата седмица са проведени два сеан­са с апарата BICOM и детенцето е чувствително подобрено. Прекрате­но е приемането на лекарствата.

Жена на 37 години. Страда от обриви и отоци по цялото тяло. Няколко годишно лечение при различни лекари не е довело до подобрение. Тестът с BICOM апарат показва алергия към мляко и бяло брашно. След проведения двуседмичен индивидуален храни­телен режим и две терапии с апарат BICOM има ог­ромно подобрение. Симптомите изчезват напълно. Лечението продължава до пълно стабилизиране на организма.

Лекар на 40 години. Преди 5 месеца се появява много тежък задух, който му пречи дори да спи. Прави множество изследвания, от които се разбира, че страда от алергия. Тестването с BICOM показва алергия към житни храни, няколко вида месо, яйца, козина на кучета, котки и още доста други неща- около 20 на брой. След пет сеанса с апарата BICOM задуха се премахва напълно, а след осмия сеанс започва да се храни с храните, към които е имал алергия, без това да предизвика влошаване.

г-н И. С. 22 г.

С дългогодишна анамнеза за вазомоторен ринит – оплакванията започнали около 5-6 годишна възраст, изразяващи се в сутрешно серийно кихане, обилна назална секреция, зачервяване и подуване на очите. При разходка в полето получава обриви по цялото тяло. В студените сезони оплакванията лено намаляват, но не отзвучават напълно. Лекуван е периодично с антихистаминови препарати с временен ефект. Като дете често е боледувал.

При BICOM теста се установи поленова алергия, алергия към домашна прах и плесен. След провеждане на индивидуален хранителен режим и 5 процедури с BICOM Optima оплакванията отзвучават. Един месец след приключване на основния цикъл, ужилване от пчела провокирало отново сутрешното кихане за няколко дни. Предстоят нови тестове при следващия сезон на цъфтежа.

дете, Л. С., 4 г.,

Често боледуваща в преходните сезони – хрема, кашлица, бронхиални спазми. На 1,5 г. прекарала бронхиолит и последващи няколко по-леки инфекции през следващите 2-3 месеца, след което се разболяла от бронхопневмония. Родителите забелязали, че се появява и спастична кашлица при игра в грацките градинки.

При BICOM теста се установи алергия към домашна прах, плесени, куче, полени, някои храни. След проведен индивидуален хранителен режим и 4 BICOM процедури, прекарва през кратки интервали от време 2 вирусни инфекции без разгръщане на предишните клинични картини и много бързо възстановяване, без да се налага медикаментозно лечение. Детето се чувства добре, не спазва хранителни ограничения и свободно играе с връстниците си в градинките. Ходи на детска градина. Два месеца по-късно, след контакт с куче, полени и болни деца, почувствала леко неразположение, което наложило двукратния прием на бронходилатиращ инхалатор. Направен е нов тест и терапия еднократно.

Г-н Х.

Пациент на 46 години, пушач желаещ да откаже цигарите – приложени леки промени в хранителния режим. След 3 процедури с BICOM Optima преустановил пушенето, възстановил апетита си, чувства се добре. Половин година по-късно все още не пуши.

К. З.

При първо посещение в кабинета за BICOM терапия е с обриви по крайниците, приличащи на инеция от комари с лек сърбеж; мускулна слабост предимно в коремно-кръстната област и долните крайници, с „танцуваща“ походка; тежест на горните клепачи. Като минали заболявания съобщава за глаукома, хипертония, хипотиреоидизъм, миестения гравис.

В рамките на 6 месеца са направени 10 процедури с апарата BICOM. Прилагана е индивидуална диета, детоксикация и са предложени подходящи хранителни добавки. В момента се чувства добре и води нормален начин на живот, без съществени оплаквания.

дете, П. А., 5 г.

Идва в кабинета за BICOM терапия с диагноза „астматичен бронхит“ и постоянна медикаментозна терапия – антиалергични препарати и бронходилататори. Често боледуващо дете. При направения тест е установена чувствителност към домашния прах, плесен, акари, полени, животински косми, значителна бактериална, вирусна и гъбична замърсеност.

Приложена е индивидуална диета за 3-4 седмици и е започнато лечение. За около месец и половина се забеляза значително подобрение в общото състояние. В следващите месеци са извършени периодични прегледи и процедури, според моментното състояние.

г-н С. Д., 28 г.

Преди около 9-10 години, след прекаран възпалителен процес на ПП система, пациентът получава хронифицирана бактериална инфекция, заради която е провеждал многократно антибиотични курсове, а в последната година и хомеопатично лечение. Активен спортист, преди две години с хидропс на лявото коляно и оттогава при натоварване има болки в коленните стави и се чувства нестабилен.

След тест с апарата BICOM е приложена индивидуална диета и 6 процедури в рамките на 3 месеца. Четири месеца по-късно се чувства добре, няма болки в коленете и не се налага антибиотично лечение за „старите“ инфекции.

Е. А.

През месец март 2012 година идва за първи път в кабинета за BICOM терапия с диагноза „сенна хрема“ и сърбеж в очите от ученическите години. При теста е установена алергия към някои полени, плесен, чувствителност към животински косми. След двуседмична иднивидуална диета е започнато лечение срещу полени с добър и бърз резултат. През следващите месеци няма съществени оплаквания. В разгара на лятото е направен контролен преглед и две лечебни процедури. През март 2013 година е направен нов тест, с подготовка за предстоящия активен сезон на цъфтежите. През изминалата година не се е налагало медикаментозно лечение на алергиите.

дете, М. С., 3г.

На две годишна възраст получила екзема, първоначално по лицето, след това и по тялото. Установени са чревни паразити и е лекувана медикаментозно без ефект; детето много отслабнало. Направен е първи курс на лечение с BICOM и е подложена на индивидуална диета. Извършено е и отчистване от паразити на майката. Близо година по-късно детето получава периодично обриви, свръзани най-често с прием на нова храна. През септември 2012 е направен нов тест с апарата BICOM и е установена чувствителност към някои зърнени храни, мляко и млечни продукти, месо от пернати, яйца, ядки и други храни, домашна прах, кучешки косми, някои полени, химични вещества, бактериално и гъбично замърсяване. Отново е подложена на индивидуална диета и почистване на организма за около два месеца и половина с много добър резултат. През следващите 2 месеца са извършвани периодични прегледи и процедури. В момента детето няма обриви, не спазва специална диета, но все още е препоръчително да не консумира ядки. Проследяването продължава.

г-н Н. Т.

През зимата на 2012 година, след прекарани няколко вирусни инфекции, започнал да усеща „хъркане и свирене в гърдите“, кашлица (най-вече в сутрешните часове) и серийни кихавици. В детска възраст е бил с хранителна алергия, която се отключила след продължителен прием на антибиотици. Сега, при консумация на ябълки, понякога и на други плодове, получава оток на очите.

При BICOM теста е установена алергия към домашна прах, плесен, полени, някои химикали и добавки в храните (Е-вещества). След приложена индивидуална диета още с първите процедури на BICOM терапията състоянието значително се подобри – кашлицата и „свиренето“ отзвучаха. Лечението за поленова алергия не можа да бъде довършено по технически причини. Ако през следващия сезон има оплаквания ще се проведе нов курс на лечение.