Main menu:

 

ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИ С BICOM®

Въздействието на терапията ВІСОМ върху структурната динамика на човешкия серумен албумин (HSA) на пациентки с рак на гърдата

От кръв на осем пациентки с първичен рак на гърдата и кръв на  десет здрави жени, всички на възраст между 50 и 60 години, бяха получени препарати човешки серумен албумин (HAS).  Комбинирани препарати от здравите жени бяха прехвърлени на HSA препарати на жените с рак и здравите жени посредством уреда ВІСОМ.

Чрез интегриране на амид І бандове в инфрачервения спектър на HSA препаратите на здравите жени и на болните от рак пациентки бе определен  процентът на структурните домени, заети от –helix, бета –слоеве и случайни извивки.

Тези тест серии демонстрираха следното:

Биологичната информация за структурното състояние на човешкия серумен албумин на здрави лица може да се пренася на човешкия серумен албумин на болни от рак чрез резонансна терапия с уреда ВІСОМ.

Инвитро може да се получи съществено подобряване в структурата на човешкия серумен албумин на болни от рак, т.е. възможно е структурата на техния HAS да се измени към физиологична и ефектът да е дълготраен.

Описаните тест резултати могат да се интерпретират въз основа на следните приемания:

  • Биологичните системи продуцират електромагнитни полета.
  • Тези полета могат да се откриват посредством уреда ВІСОМ, да се обработват и предават на други биологични системи.
  • Чрез предаване на тези полета на биологични системи е възможно да се индуцира съществена модификация на молекулно равнище в смисъл на резонансно взаимодействие чрез информационното съдържимо на ендогенните електромагнитни полета.

Проучването е проведено от О. В. Залко-Тотаренко и В.В. Ливетсов от Научноизследователския център “ЛЕКОН” на Държавната академия на науките на Украйна в Киев.

Проучвания върху възстановяване на имунната система на подложени на радиоактивност мишки, чрез приложение на ВІСОМ резонансна терапия

Проучено е въздействието на ВІСОМ резонансната терапия върху имунната система на мишки, подложени радиоактивност. Получените резултати водят до заключението, че прилагането на ендогенна ниска енергия, електромагнитни вълни с ниска честота (ELF-ELI-EMF) в границите на около 870 Hz, може да коригира вторичния имунен дефицит, произтичащ от дълготрайната експозиция на радиация от типа на Чернобилската.

В тест групите ВІСОМ резонансната терапия доведе до нормализиране на тимуса и растежа на лимфните възли. Наблюдаваното уголемяване на далака показва увеличаване на неговата активност, което може да се обясни с повишено разрушаване на увредени кръвни клетки, клетъчни фрагменти и имунни комплекси.

Клинични резултати от приложението на ВІСОМ® 2000 при  лечение на алергични заболявания

Yuan Ze, Huang Jiali, Wang Haiyan and Yu Chunyan (Детско отделение на централна болница в Xi, Xi 710003)

Резюме: Ние проведохме тестове за алергия и десенсибилизиращо лечение на 154 пациенти с ВІСОМ® 2000, уред за лечение на алергични заболявания, произведен в Германия от компанията “Regumed”. За да постигнем десенсибилизиращ ефек, ние реверсираме и уголемяваме биовълната на алергена и я връщаме обратно в човешкото тяло. Резултатите показват 89% ефективност от десенсибилизиращото лечение и 78% излекуване.

Ключови думи: Биорезонансна система; Десенсибилизиращо лечение; Алерген.

От юни 2002г. до януари 2004г. ние лекувахме 154 пациенти с алергични заболявания с биорезонансната лечебна система ВІСОМ® 2000, произведена в Германия. Някои от заболяванията, които лекувахме бяха: алергичен дерматит (кожно заболяване), ринит, алергичен конюнктивит и астма. Направихме тестове за алергия на нашите пациенти и ги подложихме на клинично лечение и наблюдение. Алергиите представляват ненормални имунни реакции на човешкото тяло, причинени от алергени от околната ни среда. Реакциите могат да бъдат силни или слаби. Те са чести при хора, имащи тесен контакт с тези алергени.

  1. Обща информация:

От 154 пациенти 40 страдаха от екзема, 26 – от уртикария, 18 – от контагиозен дерматит, 3 – от невродерматит, 2- – от алергичен ринит, 1 – от алергичен конюнктивит и 46 – от астма.  Деветдесет от тях бяха жени и 64 – жени. Мъжете бяха на възраст от 30 дни до 61години, а жените – от 20 дни до 72 години. Средната възраст при мъжете беше 30 години, а при жените – 36. Продължителността на заболяванията беше от 1 ден до 20 години. Всички пациенти не бяха вземали никакви противоалергични лекарства преди провеждането на теста за алергия и по време на нашето лечение.

  1. Тест за алергия:

Освен възможността да се възползваме от над четиристотинте вида алергени, предоставени от биорезонансната система, ние ползвахме и подозираните алергени, донесени от нашите пациенти. Алергените бяха тествани чрез инфрачервено сканиране и тест система, които са неувреждащи и безболезнени. Всяко вещество си има своя дължина на вълната и фиксирана базова честота. Базовата вълнова характеристика на всеки човек е една и съща. При контакта на хората с различни вещества, различните степени на нарушение ще породят различни нарушения на вълната. Когато нарушението на вълната премине нормалния диапазон, възникват различни физиологични реакции, като алергия и астма. (1)

За да тестваме различни информационни точки, ние трябва да разполагаме с биовълнова информация за важните части на човешкото тяло. След като изключим наличието на нарушения, ние можем да проведем теста за алергени. Ако тестът покаже, че реакцията на тялото надминава базовата вълна,  можем да потвърдим, че той или тя са алергични към това вещество. Принцип: когато сигналът на алергена навлезе в човешкото тяло под формата на обърнат огледален образ, вълната не е нормална, защото няма резонанс между сигнала на алергена и сигнала на тялото. Ако успеем да я направим нормална, ние ще потвърдим, че това вещество е алергенът. Поради сложността на причините на алергичните заболявания, резултатът от теста е по-точен, ако се направи по време на активния период на алергията

Резултат от теста за алергени

Алергени Домашен прах и кърлежи в него Микро-

фон

Жъл-

тък

Белтък Мляко и захар Жито Формал-

дехид

Гъшипера Кома-

ри

Фъстъ-

ци

Цветя/

треви-

смес

Пе-

лин

Риба/

Месо-

смес

Мъже 25 26 5 10 2 3 4 1 3 1 2 3 5
Жени 10 10 2 8 3 5 5 2 5 0 3 5 6
  1. Терапия:

Всички пациенти, страдащи от алергия, бяха третирани по десенсибилизиращ метод на биорезонансната система. След реверсиране и увеличаване на биовълните на различните алергени, ние ги връщахме в телата на пациентите по десенсибилизиращ метод веднъж дневно през ден по времето, когато имаха оплаквания, в 3 до 5 последователни сеанса. При хронични случаи прилагахме лечението два пъти седмично в 5 до 8 последователни сеанса.

2. Оценка на терапевтичния ефект

Оценявахме терапевтичния ефект въз основа на повлияването на клиничните симптоми и наличието или липсата им след шест месеца.

Оздравяване: Алергичните симптоми са изчезнали напълно. Никакви симптоми не се появяват през следващите шест месеца от приключване на лечението.

Очевиден ефект: Алергичните симптоми са изчезнали напълно. След лечението са наблюдавани леки симптоми.

Ефективно: Алергичните симптоми са значително облекчени.

Неефективно: Няма забележимо облекчение на алергичните симптоми

3. Метод на изчисляване:

Процент на излекуване = Случаи на излекуване/ Общо лекувани случаи х100

Обща ефективност = Излекувани случаи + Случаи с очевиден ефект/ Общо лекувани случаи х100 (%)

4. Клинично лечение и наблюдение на лекуваните с ВССОМ® 2000

Заболяване Общо случаи Оздравели Очевиден ефект Ефективно Неефективно Процент на излекуване…Обща ефективност
Екзема 40 34 4 2 0 85% …….95%
Уртикария 26 19 5 1 1 73%……..92%
Контагиозен дерматит 18 15 1 1 1 83%……..89%
Невродерматит 3 1 1 1 0 33%……..67%
Алергиченринит 20 16 1 2 1 80%……..85%
Астма 46 34 5 5 2 74%……..85%
Алергиченконюнктивит 1 1 0 0 0 100%…..100%
Общо 154 120 17 12 5 78%………89%

5. Резултати от лечението:

Общата ефективност при лекуваните с  ВІСОМ® 2000 пациенти с алергични заболявания  бе 89%, а процентът на излекуваните 78. По време на лечебния период и след това лекуваните нямаха никакви оплаквания от некомфортност и не бяха наблюдавани никакви странични ефекти.

6. Обсъждане:

В нашата практика ние сме използвали многобройни традиционни терапевтични подходи за лечение на алергичните заболявания, но не бяхме попадали на очевидно ефективно лечение, докато не приложихме ВІСОМ® 2000. Още през седемдесетте години германски учени  започнаха проучвания върху използване на материална вълна (биорезонансна технология) за лечение на алергични заболявания (1). В края на деветдесетте години те постигнаха голям напредък. Те установиха, че третираните с биорезонансна технология пациенти с алергии, не получават алергични симптоми при среща с агента, причинявал страданието им. Това значи, че след възстановяването им те не получават отново същите симптоми, освен ако не се изложат на голяма доза от алергена. Биорезонансната технология се основава на теорията за физическата вълна, формулирана от френския физик  Louis Victor De Broglie, който през 1929г. получи за нея Нобелова награда. Според тази теория всички вещества притежават свой материален код, имащ свръхслаб резонанс – специфичен сигнал на свръхслаб резонанс. Този специфичен сигнал може да бъде трансформиран и използван за диагноза и лечение на болести. Има много дефиниции на алергия. Според теорията за материалната вълна алергията е феномен на биофизична информация (2). Алергичният феномен в човешкото тяло се причинява от алергично петно, което възниква в резултат на тесния контакт между тялото и веществата. С натрупването на информация за веществото се образува и биофизичното петно. Именно биофизичното петно е истинската причина за алергичното заболяване. Веднъж възникнало в човешкото тяло, то се запазва там в дремещо състояние. Петното се активира при нов контакт с алергените, а биофизичният пулс ще извади на показ някое от по-честите алергични заболявания като сърбеж по кожата (пруритус), амиго-едема и др.(3)  Характерното за петното е, че: То съдържа уникална резонансна информация, която може да бъде събрана и увеличена или намалена. Информацията на всяко алергично петно е единствената биорезонансна характеристика на този алерген. Това алергично петно може да бъде тествано и променяно чрез подходящи средства и специфични сигнали. Когато използваме биорезонансна технология за лечение на алергични заболявания, ние можем да тестваме сигнала на алергена и да реверсираме неговото огледално изображение по синхронен начин. Реверсираната резонансна вълна на алергена може да бъде увеличена и върната в специфична част на тялото (Вълната представлява уникален специфичен потвърдителен код, който може да въздейства върху алергичната памет, съхранявана в тялото). Реверсираната резонансна вълна (вълната на огледалното изображение) ще отслаби вълната, създадена от оригиналния антиген. Чрез резонансната система в човешкото тяло алергичното петно ще бъде изтрито стъпка по стъпка, превръщайки ненормалната вълна в нормална. И човешкото тяло ще оздравее. (4) Практиката ни с ВІСОМ® 2000 ни убеди, че лечението на алергичните заболявания с този уред се различава и има предимства пред традиционното лечение. Страдащите не се нуждаят от никакви таблетки и инжекции. В процеса на лечението те не изпитват болка и каквито и да е други неприятни усещания. Лечението е просто, сигурно и ефективно. Този метод е приложим и при всички страдащи от алергии, лекувани дълго и безуспешно с други методи. Чрез него се избягват нездравословните реакции, причинявани от лекарствата, съдържащи хистамин като сънливост и умора, както и тези от вземането на кортизонови препарати. Това е ценен метод за клиничната практика.

Библиография:

1. Allergien gegen Tiere sind heilbar Schumacher P., Stuttgart : Sonntag Verlag Verlag Stuttgart 2001;117-118

2. Test Sets According To Dr P.Schumacher ;Dr .Peter Schumacher Paediatician,

Klaus Leitner , Innsbruck ,Austria,2000

3. Bioresonance Therapy (Healing with the Body’s Own Oscillations and with the

Oscillations of Substances ) Reinhold W., Wiesbaden: W.Jopp Verlag

Wiesbaden, 2001: 78-80

4. Geopathic Zones ,Earth Energy Lines & Electorsmog Force Fields & Trees, Luis

Weidel ,Werbung & Druck Kreutz ,Aachen , Germany,2002